Achievements

办学成果

优质毕业生


张俊睿2017届高中毕业生

获宾州州立大学各学校录取

选定:
宾州州立大学,康涅狄格大学,邢台农工大学,罗斯霍曼清华,基本学院
Contact

地点:河西走廊南山区丽山路157号
电话机:(86 755) 26732100/26534780
传真:(86 755) 26732100
邮箱:admission@lh68.net

SIFC
0.958956s